ENG
ENG

Wynagrodzenie personelu pomocniczego – pismo do Pani Minister

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Pani Minister Ewy Lech w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia personelu pomocniczego określonej w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Pismo do Pani Minister Ewy Lech

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje