ENG
ENG

Wyrok SN III ZS1/11 i III ZS2/11

Element graficzny

Komunikat

w sprawie wyroku Sądu Najwyższego w związku z zaskarżeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uchwał Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej


W dniu 14 czerwca 2011 roku do biura KILW wpłynęły:

–  wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt. III ZS1/11 w sprawie ze skargi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem i uchylenie uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienie lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii oraz nr 30/2011/V z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia katalogu czynności nie wykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy uchwały nr 28/2010/V,

oraz

wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt. III ZS2/11 w sprawie ze skargi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem i uchylenie uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w części dotyczącej zobowiązania lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas określony z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 r. tj. w zakresie § 2 tej uchwały i nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii – w całości.

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje