ENG
ENG

XII KRAJOWY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny

W dniach 14–16 stycznia 2022 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Na Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej na okres kadencji 2022 – 2026 został wybrany Marek Mastalerek Prezes Rady Warszawskiej, który otrzymał 161 głosów. Jego kontrkandydat Marek Wisła Prezes Rady Opolskiej otrzymał 87 głosów.

Zgromadzeni w Warszawie delegaci zdecydowali o następujących składach poszczególnych organów.  

Na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany Rafał Michałowski. Na jego zastępców wybrano (w kolejności alfabetycznej): Andryszak Sławomir, Bartoszewicz Andrzej Bartosz, Burliński Piotr, Gajęcki Maciej, Garczyński Krzysztof, Karwacki Jacek, Kin Andrzej, Kuświk Grzegorz, Leśniak Janusz, Lisiak-Górecka Paulina, Lipko-Przybylska Justyna, Madej Szklany Marzena i Tocha Edyta.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna (w kolejności alfabetycznej):

Anusz Krzysztof, Chodkowski Jerzy, Dorobek Jan, Gogulski Maciej, Janowski Tomasz, Hildebrand Wojciech, Kacprzyk Mirosław, Kalicki Mirosław, Kossakowska Ewelina, Łada Wiesław, Mateńko Paweł, Meyer Paweł, Perskiewicz Tadeusz, Sośnicki Jacek, Świątalska Agnieszka i Winiarczyk Stanisław.

Krajowa Komisja Rewizyjna (w kolejności alfabetycznej):

Bęczkowska Anna, Czerwiński Zdzisław, Gruszczyński Jacek, Mizak Zbigniew, Porwan Tomasz,  Sajnóg Ryszard i Sobczak Elżbieta.

Krajowa Sąd-Lekarsko Weterynaryjny(w kolejności alfabetycznej):

Biełuszka Piotr, Bober Wiesława, Boczoń-Borkowska Anna, Buchalski Jakub, Chędoszko-Papis Anna, Gajda Stanisław, Jakubek Jacek, Jarocki Zbigniew, Kalupa Zdzisław, Kmet Dominika, Kozdruń Wojciech, Kutrzuba Jacek, Kwaśniewicz Dariusz, Lew-Kiedrowski Mirosław, Pietrzak Alicja, Pławińska-Czarnak Joanna, Stanisławczuk Marek, Szarek Józef, Szczerbiński Wojciech, Śpiewak Paweł, Wiese Ireneusz.

Z urzędu w skład Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wejdą następujący Prezesi okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych (w kolejności alfabetycznej): Brzeski Tomasz, Dul Ryszard, Domarecki Tadeusz, Górski Tomasz, Jackowski Dariusz, Klimowski Andrzej, Kubica Marek, Konwant Sebastian, Łukaszewicz Jacek, Meskel Sara, Pankiewicz Lech, Przewoźna Joanna, Rucki Piotr, Suchecka Dorota i Wysocki Marek.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje