ENG
ENG

XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Element graficzny

 XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

14-16 stycznia 2022 r., Warszawa

 

Uchwała Nr 88/2021/VII

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 z dnia 22 września 2021 r.

 

w sprawie terminu i miejsca odbycia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1140 j.t.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 2022 r. w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa, Airport Hotel Okęcie o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. W przeciwnym przypadku Zjazd odbędzie się we wskazanym wyżej terminie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejsce zjazdu:

Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa

Telefon: 22 456 80 00

Biuletyn Zjazdowy

Spis treści:

  1. Porządek obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Warszawie, 14-16 stycznia 2022 r.
  2. Delegaci na XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje