ENG
ENG

ZAPRASZAMY NA VETFORUM !!!

Element graficzny

W imieniu Warszawskiej i Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Medycyny Weterynaryjnej VetForum. Impreza, która tradycyjnie odbędzie się w Łodzi w dniach 7-8 kwietnia, stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu spotkań naukowych lekarzy weterynarii. W tym roku VetForum będzie miało szczególny charakter.

Wszystko z powodu sesji pt: „Sytuacje kryzysowe w bioasekuracji łańcucha żywnościowego”, która odbędzie się pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii i będzie honorować działalność naukową i dydaktyczną prof. dr. hab. Jacka Szczawińskiego. W sesji wezmą udział naukowcy z dziedziny bezpieczeństwa żywności i wizerunku, specjalizujący się w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Program obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności i reagowaniem kryzysowym na etapach od produkcji pierwotnej do przetwórstwa żywności. Uczestnicy będą mieli okazje wysłuchać wystąpień dotyczących następujących kwestii:

– ogólna charakterystyka kryzysów w gospodarce żywnościowej

– bioasekuracja w produkcji pierwotnej żywności

– choroby zakaźne zwierząt wolno żyjących przenoszone przez żywność

– administracja rządowa wobec kryzysów na przykładzie Inspekcji Weterynaryjnej

– elektroniczna kontrola urzędowa jako narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności 

– food defence – obrona żywności w przemyśle spożywczym

– fałszowanie żywności

Sesja jest skierowana do lekarzy weterynarii realizujących zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności oraz do osób wykonujących zadania PIS, IJHARS, PIORIN.

Z kolei sesja ”Choroby małych zwierząt” podejmie tematykę stosowania i interakcji leków na przykładzie wybranych przypadków chorobowych układu pokarmowego, dermatologii, kardiologii i okulistyki. Bardzo ciekawie zapowiadają się ponadto sesje, w których omówione zostaną m.in.: choroby aparatu ścięgnowo-więzadłowego u koni, w tym etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja; opieka okołoporodowa bydła; okulistyka, gastroenterologia i neurologia zwierząt egzotycznych; postępy w rozpoznawaniu i zwalczaniu zakaźnych chorób świń oraz sytuacje kryzysowe w bioasekuracji łańcucha żywnościowego.

Zapraszamy do Łodzi!!!

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje