ENG
ENG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DRUK „ŻYCIA WETERYNARYJNEGO”

Element graficzny

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na druki łamanie czasopisma specjalistycznego (społeczno-zawodowego i naukowego) – miesięcznika „Życie Weterynaryjne” w nakładzie 18 500 egzemplarzy /z tendencją wzrostową/ x 12 miesięcy (rok wydawniczy 2019) wraz z dostawą do dwóch wyznaczonych punktów.

Format: 205 x 290 mm;

Środek: kreda błysk MWC 75 g/m2 w kolorystyce 4+4 kolory;

Okładka: kreda błysk MWC 150 g/m2 w kolorystyce 4+4 kolory;

Zadruk: 4+4

Oprawa: zeszytowa, 2 zszywki

Sposób pakowania: po 30 sztuk:

Cena netto za 1 egzemplarz przy objętości 80 stron + 4 strony okładka:

Cena netto za 1 egzemplarz przy objętości 88 stron + 4 strony okładka:

Dostawa na Urząd Pocztowy ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa oraz do redakcji al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa (cena netto za sztukę):

Termin składania ofert – do 5 listopada 2021 roku.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny jak również prawo zmiany terminu złożenia ofert.

 

pismo

Życie Weterynaryjne nr 10

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje