ENG
ENG

Zapytanie ofertowe

Element graficzny

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna

 

Przedmiot zamówienia:

  • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania użytkowego do obsługi wydawania, aktualizacji oraz unieważniania paszportów zwierząt towarzyszących,
  • Prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii, w tym lekarzy upoważnionych do wydawania paszportów oraz ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, łącznie z wytworzonym do tego celu logicznym modelem baz danych – Systemem Informatycznym (SI).
  • Przeszkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji SI.
  • Utrzymanie SI, zapewnienie poprawnego działania SI oraz jego dostępności w sieci Internet (hosting).

 Pliki do pobrania:

 

Oferta powinna zostać złożona w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście pod adresem: Aleja Przyjaciół 1/2, 00-565 Warszawa do dnia 29.05.2015 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) wraz z dokumentami rejestrowymi firmy oraz przykładami dotychczasowych realizacji podobnych zamówień.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje