ENG
ENG

Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza skierowane do Przewodniczącego Zespołu do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności Andrzeja Chodkowskiego dotyczące zaproszenia do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z odpowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jugiela.

 

Pismo do Pana Andrzeja Chodkowskiego

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje