ENG
ENG

ZJAZD U APTEKARZY

Element graficzny

Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wziął udział w IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Aptekarzy. Podczas swojego wystąpienia podkreślił rolę i znaczenie wzajemnej współpracy obu samorządów w kształtowaniu praktyki i stosowaniu prawa dotyczącego farmacji. Przypomniał o roli lekarzy weterynarii w weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego.– Liczę na kontynuowanie dotychczasowej dobrej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. W ostatnim czasie wielokrotnie spotykaliśmy się z Panią Prezes w celu omówienia bieżących spraw i rozwiązywania problemów nie tylko na forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, ale także podczas dwustronnych wizyt – powiedział Marek Mastalerek, Prezes KRL-W.

Przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego na ręce odchodzącej Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej złożyli serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje