ENG
ENG

AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD LISTEM OTWARTYM

Element graficzny

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej nadal walczą o podwyżki. Zachęcamy do podpisywania się pod listem otwarty, który opisuje tragiczną sytuację w IW oraz przedstawia żądania płacowe.

Zeskanowane listy poparcia prosimy przesłać na adres e-mail: kontakt@forumiw.pl.

List Otwarty Pracowników Inspekcji

Lista poparcia dla listu

Mail w sprawie listu poparcie

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje