ENG
ENG

APEL PREZESA KRLW W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE

Element graficzny

Apel

Prezesa KRL-W w sprawie pomocy

dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

polscy lekarze weterynarii,

na wstępie chciałbym Wszystkim Państwu serdecznie podziękować za spontaniczny odruch serca, solidarność, chęć niesienia pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy. Ogromna ilość inicjatyw i pomysłów płynących z naszego środowiska jest naprawdę imponująca. Jednak podjęcie przemyślanych i skutecznych działań wymaga w pierwszym rzędzie rozpoznania potrzeb ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin, centralnej koordynacji pomocy i zaplecza logistycznego, które może zapewnić Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z izbami okręgowymi i powołanymi w tym celu organizacjami rządowymi.

Pierwszym celem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej winna być pomoc dla rodzin ukraińskich lekarzy weterynarii, którzy jako uchodźcy wojenni przybywają do naszego kraju. W związku z powyższym apeluję do Państwa o zgłaszanie Waszej możliwości i gotowości zapewnienia naszym ukraińskim koleżankom i kolegom tymczasowych miejsc zakwaterowania. Jednocześnie informuję, że osoby wymagające tej pomocy będą weryfikowane przez naszego koordynatora na Ukrainie.  Proszę o przesyłanie Państwa deklaracji pomocy w tej sprawie wraz z adresem i danymi kontaktowymi bezpośrednio do naszego koordynatora w Polsce lek. wet. Zbigniewa Wróblewskiego na adres z.wroblewski@vetpol.org.plZe względów formalnych proszę o załączenie do maila podpisanej czytelnie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania pod linkiem https://vetpol.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-danych.doc) oraz o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się pod linkiem https://vetpol.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Klauzula_informacyjna_-_pomoc_ukraina_2.docx 

Drugim zadaniem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną będzie rozwiązywanie problemów związanych z napływem zwierząt towarzyszących przybywających do Polski wraz z uchodźcami.

Trzecim zadaniem będzie pomoc instytucjonalna ukraińskim lekarzom weterynarii już po wojnie w odbudowie i rozwinięciu lecznictwa weterynaryjnego na terenie Ukrainy. Do tego celu będą służyły ewentualne zbiórki pieniędzy i leków weterynaryjnych.

Ponieważ wszystkie te działania wymagają przygotowania rozwiązań prawnych i logistycznych, a także nawiązania kontaktów z innymi organizacjami mogącymi udzielić nam pomocy proszę o powstrzymanie się od pochopnych i spontanicznych działań, które mogą przynieść odwrotne od zamierzonych skutki. Powinniśmy działać w sposób przemyślany, ostrożny, a zarazem skuteczny.

Apeluję więc o rozwagę i niepodejmowanie samodzielnych i nieskoordynowanych działań. Dla tych z Państwa, którzy chcą działać osobiście i natychmiast podajemy kontakt do strony rządowej https://pomagamukrainie.gov.pl/

Bądźmy razem z naszymi Koleżankami i Kolegami Lekarzami Weterynarii z Ukrainy!

                                                                           

   lek. wet. Marek Mastalerek

                                                                              Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje