ENG
ENG

DWA LATA CHAOSU W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Element graficzny

Polscy lekarze weterynarii wyrażają sprzeciw i oburzenie wobec zaprezentowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. 

 

Komunikat prasowy w sprawie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Projekt Ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Projekt Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje