ENG
ENG

INICJATYWA USTAWODAWCZA

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wdrożenie prac legislcyjnych nad przygotowanym przez samorząd lekarsko-weterynaryjny projektem ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Proponowane zmiany polegają na m.in. ustanowieniu zasad równomiernego rozmieszczenia zakładów lecznich dla zwierząt oraz zagwarantowanie równego dostępu do usług weterynaryjnych na zasadzie analogii do ustawy „apteka dla aptekarzy”.

pismo do MRiRW  

uchwała KRL-W

projekt zmian

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje