ENG
ENG

korespondencja w sprawie opiniowania c.d.

Element graficzny

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Pana Włodzimierza Skorupskiego w sprawie opiniowania kandydatur na stanowiska kierownicze w Inspekcji Weterynaryjnej oraz w związku z komunikatem prasowym zamieszczonym w dniu 11 marca 2016 r. na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje