ENG
ENG

NEGATYWNIE WOBEC MINISTERIALNEGO ROZPROZĄDZENIA

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna negatywnie opiniuje rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Zdaniem KILW niedopuszczalna jest obniżenie realnego wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących zadania z zakresu nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni. Jednocześnie samorząd ponownie negatywnie wypowiada się również w sprawie zapisu dotyczącego możliwości wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów.   

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 grudnia 2017 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje