ENG
ENG

NIESATYSFAKCJONUJĄCE WYJAŚNIENIA

Element graficzny

Przedstawiamy pismo Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat – Urbańskiego w sprawie podwyżek dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Jednocześnie podkreślamy, że zdaniem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaproponowane przez rząd „podwyżki” są niewystarczajace i w żaden sposób nie rozwiązują bieżących problemów IW związanych m.in. z odpływem kadr oraz zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. 

pismo Szefa Służby Cywilnej 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje