ENG
ENG

Odpowiedź MRiRW na Stanowisko KRLW w sprawie dodatków funkcyjnych dla PLW

Element graficzny

Poniżej znajduje się odpowiedź Podsekretarz Stanu Ewy Lech na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 kwietnia 2017 r. przekazujące odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uregulowania zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców.

Pismo Podsekretarz Stanu Ewy Lech z dnia 15 maja 2017 r.

Pismo przewodnie do MRiRW

Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej z dnia 9 lutego 2017 r.

Stanowisko KRLW z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Odpowiedzi Wojewodów na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

Pismo przewodnie do Wojewodów

Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje