ENG
ENG

ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA ROLNICTWA

Element graficzny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” w sprawie koniecznego wzmocnienia finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz planowej reformy systemu nadzoru weterynaryjnego skierowany na ręce Prezesa Rady Ministrów.

pismo MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje