ENG
ENG

PISMO MRiRW DOT. REKLAMOWANIA SIE LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Magdalena Zasępa przypomina, że że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 24) zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, jednak forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy.

pismo MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje