ENG
ENG

PISMO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DO MRiRW

Element graficzny

Poniżej przedstawiamy pismo Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność” do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie pogarszającej się sytuacji pracowników zatrudnionych w Inspecji Weterynaryjnej. 

pismo NSZZ „Solidarność”  

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje