ENG
ENG

PISMA WS. OGRANICZENIA WYNAGRODZEŃ W IW

Element graficzny

Prezentujemy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyrażające sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Poniżej zamieszczamy również odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na ww. Stanowisko. 

Zachęcamy także do zapoznania się z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierowanym do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, mających na celu przekazywanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do czynności związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 

pismoMF

odp.SSC

odp.MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje