ENG
ENG

PROTEST URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny

Przedstawiamy list otwarty Urzędowych Lekarzy Weterynarii zakładu Animex Foods Sp. Z o.o. oddział K4 w Kutnie oraz pismo do Prezes KRL-W od Urzędowych Lekarzy Weterynarii z województwa mazowieckiego dotyczących planowanych zmian w zasadach wynagradzania. Zdaniem autorów wprowadzenie zmian spowoduje masowe odejście lekarzy weterynarii od wykonywanych czynności i załamanie funkcjonującego obecnie sytemu nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem żywności w Polsce.

list 

 

list 2 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje