ENG
ENG

STANOWISKO OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Element graficzny

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego we wspólnym stanowisku odniosło się do projektu zmian w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Stanowisko OPSZZP

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje