ENG
ENG

STANOWISKO XI KZLW W SPRAWIE TWORZENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Element graficzny

Do najważniejszych osób w Państwie zostało skierowane Stanowisko XI KZLW w sprawie tworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Samorząd lekarzy weterynarii wyraził w nim potrzebę odstąpienia od prac związanych z konsolidacją inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Zdaniem KZLW rządowy projekt ustawy o PIBŻ całkowicie zatracił swoje pierwotne założenia i nie jest w stanie zrealizować zamierzonych celów reformy. Stanowisko trafiło na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiel, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego oraz Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść stanowiska

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje