ENG
ENG

Uchwały i stanowiska KRLW z dnia 9 marca 2017 r.

Element graficzny

Poniżej znajdują się uchwały i stanowiska podjęte podczas XVII posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu w dniu 9 marca 2017 r.

 

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

106/2017/VI

09.03.17

w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI  w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

załącznik

105/2017/VI

09.03.17

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2018 roku

104/2017/VI

09.03.17

w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017

103/2017/VI

09.03.17

w sprawie zawarcia Umowy wdrażającej Porozumienie partnerskie z Kirgiską Izbą Weterynaryjną

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

09.03.17

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych (dokument nr 10755/1/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) oraz Komunikatu do Parlamentu Europejskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. (dokument nr 5068/17) dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych

stanowisko

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje