ENG
ENG

Zaproszenie do składania ofert-KILW

Element graficzny

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy biura przy al. Przyjaciół 1/2 w Warszawie obejmującej połączenie dwóch lokali wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu.

W skład dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia) wchodzą następujące elementy:

Koncepcja rozwiązań architektonicznych wraz z aranżacją biurek i urządzeń biurowych, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na rozpoczęcie przebudowy biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej mieszczącego się w budynku przy al. Przyjaciół 1 w Warszawie. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę

Plan KILW

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje