ENG
ENG
Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Stanowisko KRL-W

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz przy piśmie KILW/0322/01/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. przekazał do Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony...
Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Stanowisko KRL-W

     Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła stanowisko z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558).   STANOWISKO (572.51 kB) załącznik do...
Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Komunikat

Wspólny komunikat ze spotkania przedstawicieli polskiego samorządu lekarsko-weterynaryjnego z przedstawicielami Stowarzyszenia Niemieckich Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki – Association of German Veterinary Practitioners (BPT), które odbyło się w dniu 12...