ENG
ENG

SPRZECIW WOBEC PLANÓW MRiRW

Element graficzny

Prezentujemy opinię Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk w sprawie kolejnej wersji rozporządzenia MRiRW o Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

stanowiskoKSLW

stanowiskoPAN

stanowiskoUWM

stanowiskoUPWr

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje