ENG
ENG

Wymagania redakcyjne

Podstawowe wymagania redakcyjne co do sposobu przygotowania materiałów są następujące. Artykuł nie powinien przekraczać 12 stron standardowego maszynopisu ( Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5). Wykaz piśmiennictwa: w naszym czasopiśmie jest układany w...

Lista recenzentów

LISTA RECENZENTÓW Prof. dr hab. Marian Binek (SGGW, Warszawa) Dr hab. Marta Chrobocińska (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach) Prof. dr hab. Maciej Gajęcki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Dr hab. Marek Galanty (SGGW, Warszawa) Doc. dr hab. Jakub...

Procedura recenzowania

Warunkiem zakwalifikowania do druku artykułów naukowych (poglądowych, klinicznych i kazuistycznych, dotyczących higieny żywności i pasz oraz na temat leków) jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów.Wyboru kompetentnego w danej dziedzinie recenzenta dokonuje...

Kontakt

Adres Redakcji:Al. Przyjaciół 100-565 Warszawatel.: (0 22) 622 09 55 (red.)tel. kom.: (0) 502 263 799 (red.)E-mail: zyciewet@vetpol.org.plRedaktor naczelny:Antoni Schollenbergertel. (0 22) 593 60 69E-mail:antoni_schollenberger@sggw.plRedakcja techniczna i...

Rada programowa

Rada programowa ” Życia Weterynaryjnego”   prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – przewodniczący dr hab. Łukasz Adaszek prof. dr Alfonso Carbonero Martinez (Hiszpania) prof. dr hab. Beata Cuvelier – Mizak prof. dr Antoni Gamota (Ukraina) prof. dr...

Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny „Życia Weterynaryjnego” Antoni Schollenberger (redaktor naczelny) Iwona Pycia-Kowalczyk (sekretarz redakcji) Witold Katner (rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) Joanna Czarnecka (redakcja...