ENG
ENG

Konferencje_Dekalog

Element graficzny

 

Poniższe konferencje (od 2007 roku), wygłoszone w kolejnych latach pielgrzymek na Jasną Górę, są zainspirowane dwutomowym opracowaniem Alessandro Pronzato, Powrót do dekalogu, wydanym przez krakowskie Wydawnictwo Salwator w 2004 roku. Wiele tekstów tego Autora jest streszczonych, parafrazowanych i cytowanych (z zaznaczeniem miejsca cytatu), jednak część rozważań jest moim komentarzem do książki A. Pronzato oraz własnym rozważaniem poszczególnych przykazań Dekalogu, zwłaszcza w zastosowaniu do pracy i powołania lekarzy weterynarii. Życzę, aby poniższe przemyślenia, bez względu na autorstwo i ewentualne błędy językowe przy prezentacji, były dla każdego czytelnika pomocą w praktyce wiary i w zachowaniu przykazań Bożych.

 

o. Jerzy Brusiło, franciszkanin,

   krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii

 

KONFERENCJA NA TEMAT I PRZYKAZANIA DEKALOGU XV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ: 9-10 VI 2007.

„NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ”

 

KONFERENCJA NA TEMAT II PRZYKAZANIA DEKALOGU XVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ 8 VI 2008.

„NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA SWEGO NADAREMNO”

 

KONFERENCJA NA TEMAT III PRZYKAZANIA DEKALOGU XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ: 13 VI 2010.

„PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ”

 

KONFERENCJA NA TEMAT IV PRZYKAZANIA DEKALOGU XIX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ: 12 VI 2011.

„CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ”

 

KONFERENCJA NA TEMAT V PRZYKAZANIA DEKALOGU XX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ: 10 VI 2012.

„NIE ZABIJAJ”

 

KONFERENCJA NA TEMAT VI PRZYKAZANIA DEKALOGU XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ: 9 VI 2013.

„NIE CUDZOŁÓŻ”

 

KONFERENCJA NA TEMAT VII PRZYKAZANIA DEKALOGU XXII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII NA JASNĄ GÓRĘ: 8 VI 2014.

„NIE KRADNIJ”

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje