ENG
ENG

Komentarz styczeń 2012

Struktura nadzoru weterynaryjnego w krajach Unii Europejskiej. Część III W tym odcinku przeglądu, omawiającego funkcjonowanie nadzorów weterynaryjnych w poszczególnych krajach europejskich,  przedstawię organizację państwowej służby weterynaryjnej w Wielkiej Brytanii...

Komentarz grudzień 2011

Struktura nadzoru weterynaryjnego w krajach Unii Europejskiej. Część II Z przedstawionej poprzednio charakterystyki nadzoru weterynaryjnego w Niemczech i Austrii wynika, że obu tych państwach jest on inaczej zorganizowany. W Niemczech na szczeblu centralnym podlega...

Komentarz listopad 2011

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” listopad 2011) STRUKTURA NADZORU WETERYNARYJNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ więcej – więcej – plik w formacie PDF   800×600...

Komentarz październik 2011

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” październik 2011)   ZMIANY W PODATKACH ORAZ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011 R.   Odliczenie podatku VAT od...

komentarz wrzesień 2011

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” wrzesień 2011) Ważne wydarzenia w zawodzie oraz działania Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w ostatnich dwóch latach   Przedstawiam...

Komentarz Czerwiec 2011

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” czerwiec 2011)   Negocjacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi są kontynuowane   Niemal cała nasza społeczność zawodowa uważa, że...